0%
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
Find us on
facebook
youtube
line
instagram

เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ( ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ) เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ https://stores.toyota.co.th ( ต่อไปนี้เรียกว่า “Toyota Online Sales” ) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ( ต่อไปนี้เรียกว่า “โตโยต้า” )

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนลงทะเบียนเข้าใช้บริการ เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนลงทะเบียนเข้าใช้บริการ การที่ผู้ใช้บริการ Toyota Online Sales ( ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน” ) ลงชื่อในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือเป็นการที่ท่านให้การรับรองว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงผูกพันตนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ หากท่านไม่ตกลง ให้ปิดหน้าจอลงทะเบียน โดยจะถือว่าเป็นการยกเลิกการใช้บริการของเว็บไซต์

 1. ขอบเขต และการให้บริการ

  1. เว็บไซต์ Toyota Online Sales เป็นการให้บริการโดยโตโยต้า ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
  2. เว็บไซต์ Toyota Online Sales มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางออนไลน์แก่บุคคลทั่วไป และเพื่ออำนวยความสะดวกในการจองรถยนต์โตโยต้ากับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ตลอดจนการรับข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา บริการที่เกี่ยวข้องกับการจองรถยนต์และส่งมอบรถยนต์ และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
   • การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้
   • การนัดหมายสำหรับบริการทดลองขับ ( Test Drive )
   • การปรับแต่งคุณลักษณะของตัวรถยนต์
   • การคำนวณค่างวด
   • การซื้อรถยนต์ออนไลน์
   • การจัดการสถานะของการพิจารณาสินเชื่อ และสถานะการจัดเตรียมรถยนต์
  3. โตโยต้ามิได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง เพียงแต่เป็นตัวกลางในการจัดทำ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการจองรถ และส่งต่อข้อมูลคำสั่งซื้อไปยังผู้แทนจำหน่ายที่ผู้ใช้บริการระบุ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้ายังคงเป็นผู้จำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง
  4. โตโยต้ามิได้เป็นผู้ดำเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โตโยต้าเป็นเพียงตัวกลางรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ของลูกค้า และส่งต่อไปยังผู้ให้บริการสินเชื่อ เพื่อดำเนินขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อต่อไป
 2. เงื่อนไขการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
  1. สำหรับการลงทะเบียนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการต้องระบุข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบุลงในแบบฟอร์ม และเลือก “ฉันได้อ่านและยอมรับให้ใช้ข้อมูลของฉัน” จากนั้น กดขอรหัส OTP โดยกรอกรหัสที่ได้รับลงในช่องที่ระบุไว้ และกด “ส่ง” ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องของผู้ใช้บริการ
  2. โตโยต้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ 1 เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ 1 อีเมล ต่อการลงทะเบียน 1 บัญชีผู้ใช้บริการ
 3. การลงทะเบียนจองรถยนต์ออนไลน์
  1. ในการลงทะเบียนจองรถยนต์ ท่านรับทราบว่าอาจมีการขอให้เปิดเผยข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก หรือข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ร้องขอผ่านหน้าจอในขณะทำรายการ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนจอง
  2. ท่านตกลงและยอมรับว่า การลงทะเบียนจองรถยนต์ผ่าน Toyota Online Sales ถือว่าเป็นการขอใช้บริการของ โตโยต้า รวมไปถึงบริการของบริษัทในเครือของโตโยต้า และพันธมิตรทางการค้า หรือผู้ให้บริการภายนอกของโตโยต้า และตกลงและรับทราบว่าโตโยต้าอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการยืนยันตัวบุคคล และตรวจสอบข้อมูลของท่าน รวมทั้งอาจทำการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลของท่านตามรายละเอียดที่ระบุในการลงทะเบียนจองและที่จะมีการทำรายการผ่าน Toyota Online Sales
  3. ในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน โตโยต้าจะดำเนินการยืนยันตัวบุคคลโดยวิธีการส่งรหัสผ่าน ( OTP ) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน
  4. ท่านจะสามารถลงทะเบียนจองรถยนต์ได้เฉพาะในกรณีที่ผลการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนถูกต้องตามข้อกำหนดของโตโยต้า อย่างไรก็ตาม หากระบบไม่สามารถยืนยันตัวตนของท่านได้หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่อนุญาตให้ทำการลงทะเบียนจองรถยนต์ และจะแจ้งผลการลงทะเบียนที่ไม่สำเร็จให้ท่านทราบทันทีผ่านอุปกรณ์ เพื่อทำรายการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
  5. ท่านรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนจองรถยนต์ ตลอดจนที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ ท่านเป็นผู้มีสิทธิ์และความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการและทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. การเลือกรถยนต์ การจองออนไลน์ การเลือกผู้แทนจำหน่าย การชำระเงินจอง และการคืนเงิน
  1. ท่านสามารถเลือกรถยนต์ที่ต้องการ (รุ่น เกรด และสี) เลือกชุดแต่งรถยนต์เพิ่มเติม เลือกซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง และแพ็คเกจบริการหลังการขาย เพิ่มเติม โดยท่านสามารถทำการจองรถยนต์ได้ครั้งละ 1 คัน ท่านจะสามารถจองรถยนต์คันต่อไปได้ เมื่อท่านดำเนินการรับรถยนต์ หรือยกเลิกการจองรถยนต์คันปัจจุบันเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  2. ผู้ใช้บริการต้องเลือกผู้แทนจำหน่ายในการออกรถยนต์ โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหาผู้แทนจำหน่าย จากการพิมพ์ชื่อ หรือค้นหาโดยใช้แผนที่ ทั้งนี้หน้าเว็บไซต์จะแสดงรายการผู้แทนจำหน่ายทั้งหมด เป็นค่าตั้งต้น โดยเรียงลำดับตามระยะห่างระหว่างลูกค้า กับโชว์รูม
  3. หลังจากได้รับข้อมูลการจองรถยนต์จากท่านแล้ว โตโยต้าจะดำเนินการตรวจสอบว่ามีรถยนต์พร้อมจำหน่ายให้ท่านหรือไม่ และยืนยันการจองให้กับท่าน ผ่านข้อความสั้น ( SMS ) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) เพื่อให้ท่านดำเนินการชำระเงินจองในลำดับต่อไป
  4. ในการจองทางออนไลน์กำหนดให้ท่านต้องชำระเงินจอง ตามจำนวนเงินที่กำหนด ผ่านการโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางการชำระเงินอื่นใดที่พันธมิตรธุรกิจภายนอกของโตโยต้าดำเนินการให้บริการ
  5. โตโยต้าใช้ผู้ให้บริการภายนอกในการดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินจอง การประมวลผลการชำระเงินของท่านจะเป็นการดำเนินการโดยตรงระหว่างท่านและผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกดังกล่าว โดยที่เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งท่านรับทราบและตกลงว่าโตโยต้าจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว
  6. ในกรณีที่สินเชื่อของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ และ/หรือ ในการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของรถยนต์ หากปรากฎว่ารถยนต์ที่ทำการจองไว้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของท่านในขณะที่ทำการจอง ทางโตโยต้าตกลงที่จะดำเนินการคืนเงินจองให้กับท่าน ผ่านช่องทางที่ท่านชำระเงินจอง โดยจะมีการหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการช่องทางการชำระเงินออนไลน์ ( Payment Gateway ) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  7. ในส่วนของการชำระเงินดาวน์ ( กรณีใช้บริการสินเชื่อ ) หรือเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือ ( กรณีชำระเงินสด ) ท่านจะชำระโดยตรงกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่ท่านเลือกรับรถยนต์
 5. ขั้นตอนการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อของผู้ใช้บริการ
  1. เมื่อถึงขั้นตอนการเลือกการชำระเงิน ผู้ใช้บริการต้องเลือกว่าจ่ายด้วย "เงินสด" หรือ "ขอสินเชื่อ" กรณีผู้ใช้บริการเลือกขอสินเชื่อ ผู้ใช้บริการจะต้องเลือกเงื่อนไข ได้แก่ ผู้ให้บริการสินเชื่อ อัตราเงินดาวน์ และระยะเวลาผ่อนชำระ เพื่อค้นหาเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยดอกเบี้ยจะเป็นไปตามโครงการในช่วงระยะเวลานั้นๆ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ผู้ให้บริการสินเชื่อ อัตราเงินดาวน์ และระยะเวลาผ่อนชำระ และกดค้นหาใหม่ได้ โดยหน้าเว็บไซต์จะแสดงค่าตามตารางดอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการสินเชื่ออัปเดตเข้ามา
  2. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกขออนุมัติสินเชื่อ จากผู้ให้บริการสินเชื่อได้เพียง 1 บริษัทเท่านั้น
  3. เมื่อผู้ให้บริการสินเชื่อพิจารณาสินเชื่อเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจะได้รับอีเมล์และข้อความสั้น (SMS) เพื่อยืนยันการดำเนินการดังกล่าว
 6. การเก็บและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
  1. โตโยต้าจะดำเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้
   1. 6.1.1 รายละเอียดส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อาชีพ ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล ( เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ) และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ
   2. 6.1.2 รายละเอียดที่ใช้ติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล
   3. 6.1.3 รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้ ประวัติการใช้สินเชื่อ ข้อมูลในเอกสารที่ออกโดยธนาคาร ผลการพิจารณาสินเชื่อ อัตราเงินดาวน์ จำนวนเงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ ค่างวดต่อเดือน จากผู้ให้บริการสินเชื่อ
   4. 6.1.4 Cookies เนื่องจากโตโยต้าใช้เทคโนโลยีจาก Cookies โดย Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยโตโยต้า อาจมีการนำไปใช้ และเปิดเผยให้แก่บุคคลที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Toyota Online Sales เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
   1. 6.2.1 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทคู่ค้าของโตโยต้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินดังกล่าว ได้แก่
    1. 1) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ( ประเทศไทย ) จำกัด
    2. 2) บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด ( มหาชน )
    3. 3) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด ( มหาชน )
    4. 4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน )
    5. 5) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด ( มหาชน )
    6. 6) ธนาคารทิสโก้ จำกัด ( มหาชน )
   2. 6.2.2 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เช่น การจองการทดลองขับ การส่งมอบรถยนต์ เป็นต้น โดยท่านสามารถดูข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าได้ที่ https://www.toyota.co.th
   3. 6.2.3 เปิดเผยเพื่อบริหารข้อมูลของลูกค้าโตโยต้า และลูกค้ามุ่งหวัง
   4. 6.2.4 เปิดเผยเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ สิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้บริการแจ้ง เช่น การส่งจดหมายข่าวทางอีเมล ( e-Newsletter ) หรือให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลจากการใช้ข้อมูลเฉพาะอย่าง ตามที่บริษัทได้รับจากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
   5. ทั้งนี้ หากท่านต้องการยกเลิกจดหมายข่าวทางอีเมล ( e-Newsletter ) สามารถดำเนินการได้โดยกด “ยกเลิกการรับจดหมายข่าว” ทางด้านล่างของจดหมายข่าว
   6. 6.2.5 เปิดเผยเพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ ในการพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอ สิทธิพิเศษ การบริการ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น
  3. โตโยต้าตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โตโยต้าจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับและปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จากการใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือจากการสูญหายของข้อมูล
  4. ท่านให้ความยินยอมแก่โตโยต้า ในการเก็บ การประมวลผล การใช้ การจัดเก็บรักษา การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งอาจรวมถึง ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก และเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการจองรถยนต์ออนไลน์ ตลอดจนการให้บริการและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
  5. กรรมสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   1. 6.5.1 โตโยต้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บข้อมูลมาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
   2. 6.5.2 ท่านมีสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือ แจ้งยกเลิก การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อมาที่โตโยต้า ทั้งนี้การยกเลิกการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ท่านยอมรับผลกระทบต่อการให้บริการบางรายการที่อาจถูกยกเลิกในอนาคต
  6. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของโตโยต้าเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.toyota.co.th/page/policy และท่านสามารถติดต่อโตโยต้าได้ทางเว็บไซต์ https://www.toyota.co.th/en/contact หรือส่งอีเมลถึงโตโยต้าได้ที่ [email protected] และสามารถโทรศัพท์ติดต่อโตโยต้าได้ที่หมายเลขศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1486 กด 2 ( หรือ 1800-238444 โทรฟรีสำหรับต่างจังหวัดเฉพาะโทรศัพท์พื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง ) เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ 8.00 -17.00 น.
 7. ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

  การกระทำใด ๆ ที่ทำผ่าน Toyota Online Sales โดยใช้ชื่อของท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นโดยท่านหรือบุคคลอื่นใด ท่านตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ของท่าน และท่านยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าท่านเป็นผู้ใช้บริการด้วยตนเอง โดยท่านตกลงว่าโตโยต้าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลภายนอก จากการเข้าใช้บริการ Toyota Online Sales ไม่ว่าด้วยเหตุใด

 8. การระงับบัญชีผู้ใช้บริการ

  โตโยต้าขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

  1. กรณีมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
  2. กรณีมีการยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ
  3. กรณีที่ผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ต้องห้ามทางกฎหมาย
  4. กรณีแจ้งข้อมูลเท็จ
  5. กรณีอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นควรให้ระงับการใช้บริการ
 9. การหยุดกิจกรรมชั่วคราว

  ในกรณีดังต่อไปนี้ โตโยต้าสามารถหยุดกิจกรรมชั่วคราว ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

  1. ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา Toyota Online Sales ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
  2. ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการ Toyota Online Sales ได้เนื่องจากไฟไหม้ ไฟดับ หรือกรณีภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม คลื่นยักษ์ถล่ม เป็นต้น
  3. กรณีอื่น ๆ ที่โตโยต้ามีความจำเป็นต้องหยุดกิจกรรม เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค หรือ ปัญหาด้านปฏิบัติการ
 10. ข้อจำกัดความรับผิด
  1. โตโยต้าไม่มีหน้าที่ และไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือข่าวสารที่ผู้ประกอบการที่ให้บริการร่วมที่ไม่ใช่โตโยต้า
  2. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ประกอบการที่ให้บริการร่วม ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการที่ให้บริการร่วมจะต้องแก้ไขระหว่างกัน ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้อง หรือร้องเรียนต่อโตโยต้าได้
  3. โตโยต้าไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่อาจมีขึ้น หรือมีขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้
 11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ
  1. โตโยต้า มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เมื่อ โตโยต้า กระทำเช่นนั้น จะมีการนำเสนอข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่นั้นแก่ท่านเพื่อให้ท่านให้การยอมรับ หากท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่นั้นจึงจะมีผลบังคับใช้ทันที หรือ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด หรือ เงื่อนไขฉบับนั้น ๆ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ ท่านสามารถปฎิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้
  2. โตโยต้าสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงบริการ ฟังก์ชันการทำงาน และเนื้อหาได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ทรัพย์สินทางปัญญา

  เนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ Toyota Online Sales อาทิ ระบบของเว็บไซต์ รูปภาพ กราฟ วิดีโอ กราฟฟิก ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่นใด รวมกันเรียกว่า “เนื้อหา” ได้รับความคุ้มครองในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ได้รับความคุ้มครอง ท่านไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ จำหน่าย หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่น ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัท หรือผู้มีอำนาจให้ความยินยอม

 13. กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดทั่วไป

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ใต้บังคับตามกฎหมายไทย ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากข้อกำหนดไม่ว่าข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกตัดสินว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ข้อกำหนดที่เหลือยังคงสามารถใช้บังคับได้โดยเต็มที่ ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิต่าง ๆ ของตนหรือมอบหน้าที่ต่าง ๆ ของตนให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก โตโยต้า ก่อน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ รับทราบและตกลงผูกพันตนต่อรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของโตโยต้า และรับทราบว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหนังสือฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยส่งคำร้องตามช่องทางที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโตโยต้า ดังกล่าว

Find us on
facebook
youtube
line
instagram
แต่งรถ
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด